Bazı Davranışlar Sorunllu

19 Aralık 2014 Cuma günü yazıldı.3. Çocuğunuzun paylaşımda bulunduğu bir arkadaşı var mı?
            —Naz’ın tek arkadaşı sınıfındaki Aylin adındaki arkadaşıdır.

4. Aylin’le ne tür paylaşımlarda bulunuyorlar?
            —Bilmiyorum, çünkü onları daha önce gözlem fırsatım olması.

5. Çocuğunuz arkadaşlık başlatabilip sürdürebilmekte midir?
            —Hayır.

6. Çocuğunuz arkadaşlık başlatamıyorsa sizce sorunu nedir?
            —Utangaç, çekingen olması olabilir ve arkadaşlarının tutumunu ona olumlu olmaması.

7. Çocuğunuz arkadaşlık sürdüremiyorsa sizce sorunu nedir?
—Utangaç, çekingen olması olabilir ve arkadaşlarının tutumunu ona pekiyi olmaması olabilir.

8. Çocuğunuzun yanından ayrıldığında ya da uzaklaştığında çocuğunuzu mutsuz eden kişiler var mıdır?
            —Ben ya da babası yanından ayrıldığında rahatsız olur.

9. Çocuğunuzun birlikte olmak istediği kişiler arasında tercihler varsa belirtiniz?
Kardeşi( 5 )   Akranları( 2 )    Öğretmenler( 4 )  Anne-baba( 1 )   Anneanne( 3 )

III. Problem Davranışların Meydana Gelme ve Gelmeme Olasılığını Etkileyen Davranış Öncesi Olaylar
 1. Problem davranış en çok ne zaman meydana gelir?
            —Kardeşiyle ilgilendiğimizde ya da her hangi bir durumdan Naz’la ilgilenmediğimizde Genellikle daha fazla bu davranış ortaya çıkıyor.

2. Problem davranış en az ne zaman meydana gelir?
            —Aileden bir onunla ilgilendiğinde ya da bir şeylerle meşgul olduğunda.

3. Çocuğunuzdan zor bir görev ya da beceri yapmasını istediğinizde bu istek problem davranışa nasıl etki etmektedir?
            —Pek bir etkisi olmuyor.

4. Çocuğunuz 15 dakika onunla ilgilenmediğinizde bu problem davranışı nasıl etkiler?
            —Böyle bir şey yaparsak bir yeri tekmelemeye başlıyor o ara.
             
5. Çocuğunuz yalnız kalması problem davranışını nasıl etkilemektedir?
             —Eğer uğraşacak bir şeyler bulursa onunla ilgilenir ama eğer bulamazsa o zaman biz çevredeysek yine problem davranışı ortaya çıkar.

IV. Problem Davranışları Sürdüren Olaylar
1. Çocuğunuzun problem davranış sonunda ilgi elde ediyor mu veya ilgi elde ettiği ya da sevdiği bir nesneyi elde ettiği oluyor mu?

Halı Saha

13 Aralık 2014 Cumartesi günü yazıldı.

Halı saha yapımı oldukça güç bir konu olmakla beraber bu güçlüğü en aza indirgemek adına kurumsal halı saha yapımı yapan firmaları tercih etmek şarttır. Kurumsal bir firma seçtiğiniz zaman hiçbir şeye karışmadan halı saha sahibi olmanız mümkündür.

2015 yılı itibariyle halı saha firmaları arasında en dikkat çeken firma şüphesiz ki www.safirhali.com adresidir. Müşteriler arasında yapılan araştırmalara göre www.sahirhali.com adresini tercih edenlerin yüzde doksan beş gibi bir kesimi firmadan memnun olmakla beraber bizlerde halı saha yapımında Safir Halı 'yı tercih ettik ve bu tercihimizden ötürü oldukça memnunuz.

Safir Halı firması halı saha yapımı yaptığı gibi suni çim, halı saha bakımı, halı saha onarımı, çocuk oyun alanı ve daha birçok farklı alanda hizmet veriyor. Bizler www.leoy.net olarak halı saha yapımında safirhali.com adresine kefil oluyoruz. Kendilerine bizim İstanbul ilinde bulunan yeni halı sahamızın yapımı konusunda verdikleri hizmetten ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

halı saha

Daha sonra firmayı daha detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız. Şimdilik firmanın halı saha konusunda erişilebilecek nadir firmalardan birisi olduğunun altını çizelim ve ilerleyen zamanlarda Safir Halı firmasını daha açıklayıcı bir tarzda anlatacağımızı söyleyelim.

UYAP Güncellemesi 2014

14 Kasım 2014 Cuma günü yazıldı.

Sayın UYAP Bilişim sistemi Kullanıcıları: UYAP Bilişim Sisteminde yapılan iyileştirme ve yazılım değişikliklerinin uygulamalara yansıtılması kapsamında 2014 yılının ikinci yazılım yüklemesi 30/05/2014 tarihinde yapılacaktır. Yükleme sırasında 19:00 - 21:00 saatleri arasında UYAP Bilişim Sistemine erişim kapatılacaktır.

Yapılan yüklemelerde tüm kullanıcı bilgisayarlarında yeni yazılımların aktif olabilmesi için gerekli dosyalar indirilmekte olup, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde yüklemeyi takip eden günlerde kullanıcıların UYAP uygulamalarını açması ve kullanması zorlaşmaktadır. Yükleme sonrası yaşanan sorunları ve yavaşlıkları ortadan kaldırmak için “komşudan al” olarak tabir edilen bir yazılım geliştirilmiş olup, bu yazılım ile aynı IP bloğunda bulunan bir kullanıcının UYAP uygulamasını açması halinde diğer kullanıcılar uygulamayı merkezden değil doğrudan bu kullanıcının makinesinden kopyalamakta ve hiçbir gecikme yaşanmadan işlerini yapabilmektedir.

UYAP Güncellemesi


Komşudan al yazılımının doğru çalışabilmesi için aşağıdaki hususları riayet edilmesi önem arz etmektedir.
1- 02/06/2014 Pazartesi günü her kalemden bir personelin normal mesai saatinden 1 saat önce gelerek bilgisayarındaki UYAP uygulamalarını açması ve uygulamayı açık bırakması, aynı kalemdeki diğer kullanıcıların uygulamaları merkezden indirmesi yerine aynı birim içerisinde paylaşım ile almasını sağlayacaktır.
2- 31/05/2014 Cumartesi günü saat 14:00 den itibaren Bilgi İşlem Müdürlük, Şeflik ve bürolarında görevli personellerden uzman kullanıcılar ile bir teknik ofis görevlisinin sorumluluk alanındaki birimler için uygulamaları test etmeleri ve sorun yaşanan hallerde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına sorunların iletilmesi,
3- Birinci ve ikinci maddelerde belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği hususunun birimlerinizde görevli teknik ofis ve uzman kullanıcılar tarafından kontrol edilmesi ve sonucunun “insankaynaklari@adalet.gov.tr” adresine e-posta ile bildirilmesinin sağlanması,

4- 30/05/2014 tarihinde saat 19:00 – 21:00 arasında yapılacak kesintiden hizmet alan birimlerin etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.